Hindi ako mahilig makipagtalo tungkol sa paniniwala ko. Napapansin ko rin na hindi maganda ang pinapatunguhan ng pagtatalo at pagpipilit ng paniniwala. This time, natrigger lang talaga ang pangangatwiran ko sa pagiging arogante ng ibang tao.

   Sipleng picture lang tungkol sa pagkakaiba ng Canonical at Apocryphal books, napunta sa pagtatalo tungkol sa Church tradition.

    Fired-up si ser, andaming sinabi. Sino kaya itong unang nagdeviate sa point ko?

forblog01

 

forblog1

forblog2

forblog3

forblog4

forblog5

forblog6

forblog7

      Napapaisip pa rin ako kung sasagutin ko ba ang mga tinuran niya. Kung magpapadala ako sa agos ng diskusyon, I would be no different from those people na nakikita ko sa mga online discussions, making their stand, pinpointing their own belief as the light of righteousness  at minsan irrational na sa mga pinagsasabi nila.

    Naku talaga. Ewan ko nalang.