I will miss you, Harvey Neolloydia

DSC00913

  

     I spent time looking back at our ship as the service boat propelled through the dark waters in  this part of the Persian Gulf. We were  headed to the nearest port, but  my mind was still on board the ship. Our disembarkation was unexpected. We’ve been working for hours until dusk when captain announced that off-signers will be leaving that night. I was really exhausted but the fact that we will be returning back to the Philippines soothed every tired muscle of my body. It was a painkiller, making me forget the long and weary transfer of the ship’s stocks for the next voyage. All that’s on my mind was the picture of me and my colleagues on a hotel in Dubai, enjoying ourselves in a luxury that was free of charge, while waiting for our flight by the morrow.

Throwback: Random People

 

“Sir Jay”

          Whether we admit it or not, we meet people at some point of our lives who either inspire or irritate us on a value raised to the nth power.

           Halos dalawang taon na namin siyang kasama. Dalawang taong puno ng nakakatawa, nakakapagod at nakakainis na mga karanasan. Tawagin nalang natin siya sa pangalang “Sir Jay.” Siya ang nagsilbing gabay sa amin sa mga panahong hindi naman talaga namin kailangan ng tulong at payo. Siya ang bigla nalang susulpot at sasabat sa tuwing may kwentuhan ang umpukan ng grupo namin. Siya ang kumakalabog ng pinto namin sa umagang kailangan naming mag-jogging at mag-ehersisyo. Siya ang taong bigla nalang tatawa sa mga birong binibitawan niyang hindi naman nakakatawa. At higit sa lahat, siya ang bida sa kaniyang akala subalit ang pinakanakakainis na kontrabida ng buhay namin.